23 PAŹDZIERNIKA 2014 | ARTYKUŁY | AGNIESZKA ZYCH

Jeśli jesteś świadkiem przemocy między partnerami lub osobami pozostającymi w związku małżeńskim weź pod uwagę, że:

Istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że osoba doznająca przemocy nie będzie prosiła o pomoc. Nie oznacza to jednak, że takiej pomocy nie potrzebuje. Może ona zwyczajnie bać się o swoje zdrowie lub życie. Kolejne obawy mogą dotyczyć tego, że jeżeli zawiadomi policję lub prokuraturę, nikt z sąsiadów czy znajomych nie będzie chciał zeznawać o tym, co widział lub słyszał w związku z zaistniałym zdarzeniem przemocowym.

Osoby doznające przemocy często nie wierzą w to, że ktoś może chcieć im pomóc oraz w to, że po interwencji kogoś z zewnątrz cokolwiek w ich sytuacji się zmieni.

Duże znaczenie ma też wstyd odczuwany przez osoby doznające przemocy, gdyż często biorą one na siebie całą odpowiedzialność za to, co dzieje się w ich domu.

To Ty możesz przerwać zamknięty krąg milczenia! Możesz pomóc! Miej odwagę stanąć w obronie krzywdzonych!

W rozmowie z ofiarą przemocy słuchaj jej uważnie. Powstrzymaj się od osądzania i pytań o powody, przez które nie zrobiła nic wcześniej, by przerwać przemoc. Nie można być pewnym co by się zrobiło, gdyby się było w podobnej sytuacji.

Postaraj się wyjaśnić rozmówcy, że nie jest odpowiedzialny za przemoc i, że z całą pewnością nie zasłużył na nią. Nic nie usprawiedliwia stosowania przemocy wobec innych.

Udziel, w miarę możliwości, informacji, gdzie osoba doznająca przemocy może uzyskać pomoc. Pomóż jej zaplanować działania zmierzające do wyjścia z sytuacji, w której się znalazła. Zachęcaj, ale nie zmuszaj do realizacji tego planu. Zaproponuj, by skorzystała z porady prawnej.

Dostarcz jej informacje i wsparcie, nie udzielaj rad. Mów jej, że to ona wie, co jest najlepsze dla niej. Ważne jest, by ofiary podejmowały samodzielne decyzje, ponieważ to one będą ponosiły konsekwencje swoich decyzji. Postaraj się zachęcić ją do szukania pomocy, ale pozostaw jej decyzję o czasie i sposobie szukania pomocy.

· Umacniaj ją w tym, że ma w sobie zasoby, które pozwolą jej na wyjście z sytuacji przemocy.

Zawiadom osoby, które zajmują się udzielaniem pomocy w sytuacjach kryzysowych, czyli:

· Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

· Ośrodek Pomocy Społecznej- znajduje się w każdej gminie

· Policja – wystarczy wykręcić 997 lub 112

· Prokuratura

Można poinformować również Zespół Ośrodków Wsparcia w Mławie oraz inne Ośrodki Interwencji Kryzysowej i Specjalistyczne Ośrodki Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w całej Polsce.

 

Dzięki takim zgłoszeniom, instytucje pomagające ofiarom przemocy mogą dotrzeć do ludzi, którzy tej pomocy potrzebują.

 

Źródło:

www.niebieskalinia.org