31 STYCZNIA 2019 | AKTUALNOŚCI | AGNIESZKA ZYCH

W niedzielę 9 grudnia 2018 roku w restauracji „Gary Babci Krysi” w Mławie odbył się finał kampanii „ Biała Wstążka” prowadzonej już od 10 lat na terenie powiatu mławskiego. Celem akcji było zwrócenie uwagi na problem przemocy w rodzinie, szczególnie przemocy stosowanej wobec kobiet.
W dniach od 25 listopada do 9 grudnia na terenie gmin powiatu mławskiego a także w Mławie, mieszkańcom przypinano białe wstążeczki – symbol kampanii, rozdawano ulotki, informatory z danymi teleadresowymi instytucji niosących pomoc ofiarom tego zjawiska oraz cukierki krówki z logo akcji.
Od lat w działania podejmowane w ramach tej kampanii włączają się dorośli, młodzież, dzieci, pracownicy pomocy społecznej, policjanci, nauczyciele, samorządowcy, artyści, organizacje pozarządowe, lokalne media.
W tym roku oprócz nagłaśniania problemu przemocy, przypinania białych wstążeczek i prowadzenia szkoleń w zakresie niesienia pomocy osobom uwikłanym w przemoc, został wydany kalendarz profilaktyczny „Czas ruszyć PoMoc”. Na kartach kalendarza oprócz zdjęć znalazły się aforyzmy skłaniające do przemyśleń, refleksji, zachęcające do podejmowania pracy nad sobą, nad zmianą zachowania. Słowa, które mogą być motorem i inspiracją do rozwoju ale też hamulcem dla zachowań agresywnych. Kalendarz trafił do instytucji, szkół, urzędów, świetlic, placówek ochrony zdrowia na terenie całego powiatu. Jego pomysłodawcą i autorem aranżacji jest Joanna Tańska, zdjęcia wykonał Dariusz Tadrzyński. Kalendarz został wydany przez Zespół Ośrodków Wsparcia w Mławie i Związek Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej. Wydanie kalendarza współfinansował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie.
W niedzielę 9 grudnia w przepięknej scenerii świątecznej jaką przygotowało Stowarzyszenie Aktywny Senior odbył się wernisaż zdjęć do kalendarza. Przybyłym gościom przypięto białe wstążeczki, we wzruszający sposób opowiedziano o każdej karcie kalendarza. Starosta Mławski Jerzy Rakowski w swoim wystąpieniu nawiązał do genezy kampanii „Biała Wstążka”, odniósł się do statystyk i swoich spostrzeżeń związanych z problemem przemocy w rodzinie. Wydarzenie zorganizowane przez Zespół Ośrodków Wsparcia w Mławie uświetnił występ wokalny 12- letniej Oliwii Brzozowskiej. Urzekający głos młodej wokalistki śpiewającej utwory Grechuty, Geppert, Bajora, Urszuli, poruszał serca, wzruszał do łez.
W tracie eventu ogłoszono wyniki konkursu na ułożenie hasła profilaktycznego. Nagrodzonych zostało 5 autorów. Zwycięskie hasło autorstwa Krzysztofa Kowalskiego z Mławy „ Miłość, szacunek, akceptacja – zaczyna się w Tobie” w przyszłym roku będzie promowało kampanię społeczną Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie.
Organizatorem tegorocznej kampanii „Biała Wstążka” na terenie powiatu mławskiego był Zespół Ośrodków Wsparcia w Mławie, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie, Zespoły Interdyscyplinarne ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Do całego wydarzenia włączył się Związek Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej i Stowarzyszenie Grupa Rekonstrukcji Historycznej Ludności Cywilnej Mława.