07 MARCA 2022 | AKTUALNOŚCI | AGNIESZKA ZYCH

Grupa wsparcia składa się z osób połączonych wspólnym problemem i chęcią poradzenia sobie z nim. W dobie kryzysu uchodźczego naturalnym jest, że również „pomagacze” mogą czuć lęk, napięcie i nasilony stres w związku z sytuacją. Celem grupy wsparcia będzie dzielenie się wsparciem emocjonalnym, budowanie siły i nadziei, zwalczanie bezradności wobec problemu oraz wymiana doświadczeń i użytecznych informacji. Należy pamiętać, że pomagając innym trzeba również zadbać  o siebie, dlatego w ramach grupy wsparcia oferujemy spotkanie warsztatowe, które będzie mieć na celu poznanie praktycznych sposobów na zwiększenie efektywności radzenia sobie z trudnymi  w doświadczaniu emocjami, w tym technik relaksacyjnych.

Zachęcamy osoby dorosłe z powiatu mławskiego do skorzystania z tej formy pomocy i udziału w grupie wsparcia. Pomoc ta świadczona będzie nieodpłatnie.

Zgłoszenia pod numerem telefonu: 23 654 52 29. Spotkania planujemy rozpocząć po zgłoszeniu się min. 15 uczestników. O miejscu i dacie pierwszego spotkania uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie po zebraniu się grupy chętnych.