Artykuły
SIŁA KOBIET 26 LISTOPADA 2018 | ARTYKUŁY | AGNIESZKA ZYCH     Siła kobiet Ciało kobiety jest tak zbudowane pod kątem fizjologicznym, że w bólach rodzimy dzieci i nie umieramy. Jesteśmy zdolne do poświęceń, życia pod presją i w ciągłym... Handel ludźmi 18 LISTOPADA 2015 | ARTYKUŁY | AGNIESZKA ZYCH Handel ludźmi jest współczesną formą niewolnictwa. Ofiary tego procederu są wykorzystywane seksualnie, werbowane do pracy siłą, pod przymusem, lub na drodze oszustwa. Handel ludźmi i niewolnictwo zostały zakazane już w postanowieniach Traktatu Wersalskiego. Mimo to ka... Jeżeli jesteś świadkiem przemocy w rodzinie 23 PAŹDZIERNIKA 2014 | ARTYKUŁY | AGNIESZKA ZYCH Jeśli jesteś świadkiem przemocy między partnerami lub osobami pozostającymi w związku małżeńskim weź pod uwagę, że: Istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że osoba doznająca przemocy nie będzie prosiła o pomoc... Wpływ rozwodu rodziców na życie dziecka 19 MARCA 2014 | ARTYKUŁY | AGNIESZKA ZYCH „Rozpad rodziny - a co z dzieckiem?” Rozwód wobec instytucji sądowych rozumiany jest jako zakończenie zupełności i trwałości rozkładu pożycia małżeńskiego, o którym decydują 3 zasadnicze przesłanki rozwodowe... Przemoc w sieci- nękanie XXI wieku 26 WRZEŚNIA 2013 | ARTYKUŁY | AGNIESZKA ZYCH Czym jest nękanie? „Nękanie polega na celowym, uporczywym i długotrwałym działaniu przeciwko konkretnej osobie.” [www.zakiewicz.pl] W erze cyfryzacji mamy do czynienia przede wszystkim z cyberprzemocą, która odnosi się do nękania poprzez... Przemoc rówieśnicza w szkole 24 WRZEŚNIA 2013 | ARTYKUŁY | AGNIESZKA ZYCH Szkoła pełni bardzo ważną rolę w życiu dziecka. Nie tylko uczy praktycznych umiejętności z różnych dziedzin, ale także wspiera rodziców w procesie wychowania. Maluch w tym okresie swojego życia bardzo łatwo przyswaja... Rodzina współczesna 29 LIPCA 2013 | ARTYKUŁY | AGNIESZKA ZYCH Model rodziny współczesnej uległ zmianie. Nie jest ona już oparta na zasadach tradycyjnych, jak było to kilka lat temu. Zmieniająca się sytuacja ekonomiczna wymusiła transformację tego modelu. Matka nie zajmuje się już tylko i wyłącznie... DDA- Dorosłe Dzieci Alkoholików 07 KWIETNIA 2013 | ARTYKUŁY | AGNIESZKA ZYCH   DOROSŁE DZIECI ALKOHOLIKÓW Rodzina jest pierwszym środowiskiem dziecka i to w niej powinno odbywać się wychowanie. Rodzina to grupa społeczna ,w której człowiek rodzi się , dorasta i staje się dorosłą jednostką. który musi wiedzie... Przemoc wobec osób starszych 13 MARCA 2013 | ARTYKUŁY | AGNIESZKA ZYCH   PRZEMOC WOBEC OSÓB STARSZYCH ,,Przemoc to  wywieranie wpływu na proces myślowy, zachowanie lub stan fizyczny osoby pomimo braku przyzwolenia tej osoby na taki wpływ, przy czym wyróżnia się dwa zjawiska: przemoc fizyczną i przemoc psychiczn... Mediacje rodzinne 08 STYCZNIA 2013 | ARTYKUŁY | AGNIESZKA ZYCH Rzeczywistość, w której żyjemy często stawia przed nami wymagania, którym za wszelką cenę chcemy sprostać. Życie nabrało wymiaru pogoni za karierą, uznaniem czy pozycją społeczną. Często zabiegani nie dostrzegamy osób żyjących wok...