01 CZERWCA 2021 | AKTUALNOŚCI | AGNIESZKA ZYCH

Jeśli masz kłopoty w szkole, w domu, z nauką, w kontaktach z rówieśnikami lub rodziną, chciałbyś porozmawiać  o dojrzewaniu,  miłości,  odczuwanych  emocjach, uzyskać  poradę, ale z jakiegoś powodu nie masz możliwości osobistego zgłoszenia się do psychologa albo trudniej jest Ci mówić o swojej sytuacji, a łatwiej napisać, możesz wysłać nam e-mail na adres:

poradnia@zowmlawa.pl

Pomoc jest anonimowa i całkowicie darmowa, ponadto nie wymagamy zgody rodzica. Razem poszukamy rozwiązania Twojego problemu.

Nikomu nie powiemy o czym napisałeś/aś, jednak jeśli treść maila wskazywać będzie, że zagrożone jest Twoje zdrowie i życie, poinformujemy osoby, które zadbają o Twoje bezpieczeństwo.

Jeśli   okaże   się,   że   Twój   kłopot   wymaga   dłużej   pomocy,   skierujemy   Cię   do   odpowiedniego specjalisty – wtedy potrzebne będzie pozwolenie rodzica.

Postaramy się jak najszybciej udzielić odpowiedzi na Twoje zapytanie.

Możesz porozmawiać z nami o wszystkim. Poufność stawiamy na pierwszym miejscu. Nawet w kontakcie e-mailowym obowiązuje nas tajemnica zawodowa.

Wskazówki jak napisać e-maila:

Uwzględnienie instrukcji przyśpieszy udzielenie odpowiedzi.

1. Podaj przynajmniej płeć oraz wiek

2. Kiedy pojawił się problem, jak długo trwa?

3. Na czym Twoim zdaniem polega Twój kłopot?

4. Jak radzisz sobie z problemem? Jakie odczuwasz związane z nim emocje?

5. Jakie masz pytania związane z Twoim kłopotem?

https://www.facebook.com/zowmlawa/videos/1910749452408842

REGULAMIN

1. Poradnia e-mailowa (zwana dalej Poradnią) działa przy Zespole Ośrodków Wsparcia               w Mławie.

2. Pomocy psychologicznej i wsparcia udzielają przeszkoleni specjaliści zatrudnieni w Zespole Ośrodków Wsparcia.

3. Korzystanie z poradni jest darmowe.

4. W ramach poradni mailowej nie prowadzimy psychoterapii. Osoba zgłaszająca się po pomoc może liczyć na wsparcie, poradę i udzielenie informacji dotyczących zgłaszanego problemu. Jeśli jednak sytuacja będzie zagrażała życiu i zdrowiu klienta, będziemy zmuszeni powiadomić o tym odpowiednie służby. Jeśli dany problem będzie wymagał osobistego spotkania, zaproponujemy specjalistę z naszej placówki bądź przekierujemy do odpowiedniego specjalisty.

5.   Poradnia   prowadzi   kontakt   krótkoterminowy,   w   związku   z   czym   będziemy   odpowiadali maksymalnie na 5 maili od danej osoby.

6. Do nawiązania kontaktu z Poradnią niezbędne jest posiadanie konta e-mail, jednak nie musi on zawierać imienia i nazwiska.

7. Zespół Ośrodków Wsparcia zobowiązany jest do przestrzegania Ustawy o ochronie danych

osobowych i dochowania tajemnicy zawodowej.

8. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do jakości uzyskanej pomocy prosimy o kontakt na adres: zowmlawa.sekretariat@interia.pl

9.   Nawiązanie   kontaktu   z   Poradnią   jest   równoznaczne   z   zaakceptowaniem powyższego regulaminu.