21 STYCZNIA 2019 | | AGNIESZKA ZYCH

Obszar pracy z klientem:

  • osoby doznające przemocy
  • konsultacje wychowawcze
  • konsultacje pedagogiczne
  • prowadzenie warsztatów kompetencji wychowawczych dla Rodziców 
  • prowadzenie warsztatów umiejętności społecznych
  • współpraca ze szkołami