21 STYCZNIA 2019 | | AGNIESZKA ZYCH

PRACOWNIK SOCJALNY – JOANNA ZIELIŃSKA

  • praca socjalna
  • osoby doznające przemocy
  • opieka nad hostelem
  • grupy wsparcia
  • prowadzenie warsztatów kompetencji wychowawczych dla Rodziców 

PRACOWNIK SOCJALNY – ALICJA KOWALSKA

  • praca socjalna
  • osoby doznające przemocy
  • opieka nad hostelem
  • magazyn żywnościowy i odzieżowy