21 STYCZNIA 2019 | | AGNIESZKA ZYCH

TERAPEUTA – PSYCHOLOG – Angelika Bąk

Obszar pracy z klientem:

DZIECI I MŁODZIEŻ

od 6 roku życia

 • problemy wychowawcze
 • osoby doznające przemocy
 • trudności w kontaktach interpersonalnych
 • problemy emocjonalne

DOROŚLI

 • osoby doznające przemocy
 • sprawcy przemocy
 • osoby w kryzysie
 • osoby z zaburzeniami psychicznymi i emocjonalnymi

W nagłych przypadkach inne.

PSYCHOLOG – KAROLINA MAJEWSKA

DZIECI I MŁODZIEŻ od narodzin do 18 roku życia

 • problemy wychowawcze
 • wzmacnianie umiejętności społecznych
 • samookaleczenia, myśli samobójcze
 • poczucie wyobcowania
 • lęki niezogniskowane i zogniskowane
 • obniżony nastrój, gwałtowne zmiany nastroju
 • wybuchy złości
 • brak umiejętności regulacji emocji
 • wsparcie w procesie przechodzenia żałoby
 • mediacje rodzinne
 • osoby stosujące i doznające przemoc psychiczną, fizyczną i ekonomiczną

DOROŚLI

 • osoby w kryzysie (np. ze względu na utratę pracy, zakończenie związku itd.)
 • osoby stosujące i doznające przemoc psychiczną, fizyczną i ekonomiczną
 • wsparcie w procesie przechodzenia żałoby
 • osoby doznające problemów w relacji z innym człowiekiem, dzieckiem lub inną bliską osobą,
 • psychoedukacja w zakresie rozwoju dziecka w wieku 0-6 lat
 • wspieranie rodzin i chorych w procesie chorób neurodegeneracyjnych
 • obniżony nastrój, myśli rezygnacyjne
 • poczucie wyobcowania, brak umiejętności pogodzenia się z doświadczonym wydarzeniem

W nagłych przypadkach inne.

PSYCHOLOG – DAMIAN MARLĘGA

MŁODZIEŻ

od 12 roku życia

 • problemy emocjonalne i wychowawcze dzieci

DOROŚLI

 • osoby doznające przemocy
 • kryzys (żałoba, zdrada, rozwód, gwałt, utrata mienia i inne kryzysy życiowe),
 • osoby z zaburzeniami osobowości,
 • osoby z zaburzeniami psychicznymi

w nagłych przypadkach inne.