21 STYCZNIA 2019 | | AGNIESZKA ZYCH

TERAPEUTA – PSYCHOLOG – Angelika Bąk

Obszar pracy z klientem:

DZIECI I MŁODZIEŻ

od 6 roku życia

 • problemy wychowawcze
 • osoby doznające przemocy
 • trudności w kontaktach interpersonalnych
 • problemy emocjonalne

DOROŚLI

 • osoby doznające przemocy
 • sprawcy przemocy
 • osoby w kryzysie
 • osoby z zaburzeniami psychicznymi i emocjonalnymi

W nagłych przypadkach inne.

PSYCHOLOG – KATARZYNA KOSEK

MŁODZIEŻ od 14 roku życia

 • trudności emocjonalne, interpersonalne i lękowe
 • kryzys rozwojowy
 • konsultacje wychowawcze dla rodziców/opiekunów
 • mediacje rodzinne
 • osoby doświadczające przemocy

DOROŚLI

 • osoby doznające przemocy oraz stosujące przemoc
 • w kryzysie psychicznym z powodu straty lub zmiany życiowej
 • osoby z trudnościami w obszarze emocjonalnym, interpersonalnym, wychowawczym
 • trudności relacyjne w parach
 • mediacje rodzinne
 • osoby z diagnozą choroby/zaburzenia psychicznego

W nagłych przypadkach inne.

PSYCHOLOG – DAMIAN MARLĘGA

MŁODZIEŻ

od 12 roku życia

 • problemy emocjonalne i wychowawcze dzieci

DOROŚLI

 • osoby doznające przemocy
 • kryzys (żałoba, zdrada, rozwód, gwałt, utrata mienia i inne kryzysy życiowe),
 • osoby z zaburzeniami osobowości,
 • osoby z zaburzeniami psychicznymi

w nagłych przypadkach inne.