21 STYCZNIA 2019 | | AGNIESZKA ZYCH

M

Obszar pracy z klientem

  • osoby doznające przemocy
  • udzielanie wsparcia terapeutycznego
  • psychoedukacja
  • udzielanie pomocy wychowawczej rodzinom
  • prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej z dziećmi