21 STYCZNIA 2019 | | AGNIESZKA ZYCH

Małgorzata Manelska

obszar pracy z klientem

dzieci i młodzież

od 5 do 15 r.ż.

 • osoby doznające przemocy domowej
 • praca z dziećmi i matkami przebywającymi na hostelu
 • problemy emocjonalne i wychowawcze dzieci
 • zaburzenia zachowania i emocji
 • udzielanie pomocy wychowawczej rodzinom
 • prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej z dziećmi
 • prowadzenie warsztatów umiejętności społecznych z elementami terapii

Kinga Kaczerska

obszar pracy z klientem

dzieci i młodzież

od 5 r.ż.

 • problemy emocjonalne i wychowawcze dzieci

dorośli

 • osoby doznające przemocy domowej
 • kryzys ( żałoba, zdrada, rozwód, gwałt, utrata mienia i inne kryzysy życiowe)
 • osoby z zaburzeniami osobowości
 • w nagłych wypadkach inne

Joanna Zielińska

obszar pracy z klientem

dzieci i młodzież

od 6 do 15 r.ż.

 • zaburzenia zachowania i emocji
 • grupy wsparcia
 • prowadzenie warsztatów umiejętności społecznych z elementami terapii
 • praca z dziećmi i matkami przebywającymi na hostelu

dorośli

 • osoby doznające przemocy domowej
 • problemy emocjonalne i wychowawcze dzieci
 • kryzys emocjonalny
 • prowadzenie warsztatów umiejętności wychowawczych