23 STYCZNIA 2019 | | AGNIESZKA ZYCH

Zespół Ośrodków Wsparcia jest placówką udzielającą specjalistycznego poradnictwa a także całodobowego schronienia dla osób doświadczających różnego rodzaju kryzysu psychologicznego,  w tym przemocy domowej.

W ośrodku można skorzystać z pomocy specjalistów:

  • psychologa                                          
  • psychoterapeuty
  • pedagoga
  • pracownika socjalnego
  • terapeuty
  • konsultanta prawnego
  • psychiatry

Z pomocy udzielanej w Zespole Ośrodków Wsparcia klienci korzystają bezpłatnie.

Pomoc w postaci konsultacji specjalistów udzielana jest osobom doznającym przemocy domowej, świadkom przemocy domowej z terenu całego kraju.

Pomoc specjalistyczna dla osób doświadczających innego niż przemoc rodzaju kryzysu, udzielana jest jedynie mieszkańcom powiatu mławskiego.

Placówka świadczy pomoc  w zakresie  całodobowego okresowego pobytu dla maksymalnie 18 osób.

Placówka prowadzi działania profilaktyczne i  wdraża programy

korekcyjno-edukacyjne wobec osób stosujących przemoc domową.

Doświadczasz przemocy domowej i  potrzebujesz pomocy dzwoń – (23) 654 52 29