25 SIERPNIA 2021 | AKTUALNOŚCI | AGNIESZKA ZYCH

Z przyjemnością informujemy, że w Zespole Ośrodków Wsparcia rozpoczynamy przeprowadzenie cyklicznych, bezpłatnych warsztatów kierowanych do rodziców oraz kobiet w ciąży i ich partnerów. Spotkania prowadzone będą na terenie Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie przy ul. Słowackiego 18.

Podczas warsztatów poruszane będą kwestie takie jak: trudności napotykane przez kobiety w trakcie pełnienia roli-matki, rozwój mózgu dziecka w kontekście rozwoju intelektualnego, potencjał drzemiący w wychowywaniu dziecka z uwzględnieniem rozwoju jego osobowości oraz cykl rozwoju emocjonalnego dzieci. Treści te nie są tożsame z informacjami przekazywanymi w trakcie prowadzonych szkół rodzenia. Formuła zajęć obejmuje po dwa spotkania, do każdego bloku tematycznego. Zajęcia dedykowane są rodzicom dzieci w wieku 0-6 lat oraz kobietom w ciąży i ich partnerom. Z warsztatów skorzystać mogą wyłącznie mieszkańcy powiatu mławskiego. Spotkania poprowadzą psycholog Karolina Majewska oraz psychoterapeuta Wioletta Lemańska. Propozycja cyklicznych warsztatów podyktowana jest obserwacją potrzeb zgłaszanych do naszej placówki. Wychodząc naprzeciw rodzicom chcemy wspomóc ich w rozumieniu potrzeb małych dzieci, umożliwić im lepszy wgląd w cykl rozwojowy psychiki dziecka. Ponadto, biorąc pod uwagę aktualny stan psychiatrii dziecięcej, działania te mają charakter prewencyjny. Lepsze rozumienie rozwoju psychicznego dziecka, przyczynia się bowiem do zdrowego funkcjonowania całej rodziny, jak i jej poszczególnych członków. Zachęcamy do udziału.