O nas

Dyrektor Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie

Interesanci przyjmowani są w każdy wtorek w godzinach 14:00 – 16:30

Category: Dyrektor

Load More

 

 

W ośrodku można skorzystać z pomocy specjalistów:

Dyrektor Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie

Interesanci przyjmowani są w każdy wtorek w godzinach 14:00 – 16:30

Category: Dyrektor

Load More

Z pomocy udzielanej w ZOW klienci korzystają bezpłatnie.

Pomoc w postaci konsultacji specjalistów udzielana jest jedynie mieszkańcom powiatu mławskiego, za wyjątkiem osób doznających przemocy.

Można skontaktować się osobiście lub telefonicznie.

Placówka czynna jest całą dobę.

Porady specjalistyczne udzielane od poniedziałku do piątku

w godzinach: 7.00 – 19.00, po wcześniejszym umówieniu.

W strukturze Placówki działa Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej i Ośrodek Interwencji Kryzysowej.

Dyrektor Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie

Interesanci przyjmowani są w każdy wtorek w godzinach 14:00 – 16:30

Category: Dyrektor

Load More