O nas

TERAPEUTA – PSYCHOLOG – Angelika Bąk

Obszar pracy z klientem:

DZIECI I MŁODZIEŻ

od 6 roku życia

 • problemy wychowawcze
 • osoby doznające przemocy
 • trudności w kontaktach interpersonalnych
 • problemy emocjonalne

DOROŚLI

 • osoby doznające przemocy
 • sprawcy przemocy
 • osoby w kryzysie
 • osoby z zaburzeniami psychicznymi i emocjonalnymi

W nagłych przypadkach inne.

PSYCHOLOG – KAROLINA MAJEWSKA

DZIECI I MŁODZIEŻ od narodzin do 18 roku życia

 • problemy wychowawcze
 • wzmacnianie umiejętności społecznych
 • samookaleczenia, myśli samobójcze
 • poczucie wyobcowania
 • lęki niezogniskowane i zogniskowane
 • obniżony nastrój, gwałtowne zmiany nastroju
 • wybuchy złości
 • brak umiejętności regulacji emocji
 • wsparcie w procesie przechodzenia żałoby
 • mediacje rodzinne
 • osoby stosujące i doznające przemoc psychiczną, fizyczną i ekonomiczną

DOROŚLI

 • osoby w kryzysie (np. ze względu na utratę pracy, zakończenie związku itd.)
 • osoby stosujące i doznające przemoc psychiczną, fizyczną i ekonomiczną
 • wsparcie w procesie przechodzenia żałoby
 • osoby doznające problemów w relacji z innym człowiekiem, dzieckiem lub inną bliską osobą,
 • psychoedukacja w zakresie rozwoju dziecka w wieku 0-6 lat
 • wspieranie rodzin i chorych w procesie chorób neurodegeneracyjnych
 • obniżony nastrój, myśli rezygnacyjne
 • poczucie wyobcowania, brak umiejętności pogodzenia się z doświadczonym wydarzeniem

W nagłych przypadkach inne.

PSYCHOLOG – DAMIAN MARLĘGA

MŁODZIEŻ

od 12 roku życia

 • problemy emocjonalne i wychowawcze dzieci

DOROŚLI

 • osoby doznające przemocy
 • kryzys (żałoba, zdrada, rozwód, gwałt, utrata mienia i inne kryzysy życiowe),
 • osoby z zaburzeniami osobowości,
 • osoby z zaburzeniami psychicznymi

w nagłych przypadkach inne.

Category: Specjaliści

Obszar pracy z klientem:

DZIECI  I  MŁODZIEŻ

od 7r.ż do 18r.ż (do 20 spotkań)

 • zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i wieku młodzieńczym
 • zaburzenia emocjonalne rozpoczynające się w dzieciństwie
 • zaburzenia funkcjonowania społecznego rozpoczynające się w dzieciństwie lub w wieku młodzieńczym

DOROŚLI

(od 20 do 40 spotkań)

 • zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania
 • konsultacje par małżeńskich i rodzin ( do 12 spotkań)
 • osoby doznające przemocy
 • kryzys: zdrada,rozwód, strata, i inne kryzysy życiowe

w nagłych przypadkach inne

Category: Specjaliści

Obszar pracy z klientem:

 • osoby doznające przemocy
 • konsultacje wychowawcze
 • konsultacje pedagogiczne
 • prowadzenie warsztatów kompetencji wychowawczych dla Rodziców 
 • prowadzenie warsztatów umiejętności społecznych
 • współpraca ze szkołami
Category: Specjaliści

PRACOWNIK SOCJALNY – JOANNA ZIELIŃSKA

 • praca socjalna
 • osoby doznające przemocy
 • opieka nad hostelem
 • grupy wsparcia
 • prowadzenie warsztatów kompetencji wychowawczych dla Rodziców 

PRACOWNIK SOCJALNY – ALICJA KOWALSKA

 • praca socjalna
 • osoby doznające przemocy
 • opieka nad hostelem
 • magazyn żywnościowy i odzieżowy
Category: Specjaliści

M

Obszar pracy z klientem

 • osoby doznające przemocy
 • udzielanie wsparcia terapeutycznego
 • psychoedukacja
 • udzielanie pomocy wychowawczej rodzinom
 • prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej z dziećmi
Category: Specjaliści

Obszar pracy z klientem

 • porady prawne dla osób doświadczających przemocy
 • porady prawne dla osób w kryzysie – po uprzedniej konsultacji psychologicznej:
 • Rozwodowe:
 • pozew o rozwód, alimenty, ustalenie ojcostwa, miejsca pobytu dziecka, ustanowienie opieki nad dziećmi, ograniczenie władzy rodzicielskiej, alienacja rodzicielska
 • Strata/żałoba:
 • przyjęcie/odrzucenie spadku, zarządzanie majątkiem nieletniego, renta rodzinna
 • Karne:
 • art. 207 kk, wniosek o zakaz zbliżania się, naruszenie nietykalności, kazirodztwo, nękanie/stalking, gwałt/wymuszenie czynności seksualnych
 • Problemy wychowawcze:
 • ubezwłasnowolnienie częściowe lub całkowite, przymusowe leczenie odwykowe
 • Prawo pracy/utrata pracy:
 • sprostowania świadectwa pracy, odwołania od decyzji zwolnienia, mobbing, ustalenie stosunku pracy, odwołanie emerytalne/rentowe, inne dot. prawa pracy
Category: Specjaliści
 • konsultacje wstrzymane
Category: Specjaliści

Load More

 

 

W ośrodku można skorzystać z pomocy specjalistów:

TERAPEUTA – PSYCHOLOG – Angelika Bąk

Obszar pracy z klientem:

DZIECI I MŁODZIEŻ

od 6 roku życia

 • problemy wychowawcze
 • osoby doznające przemocy
 • trudności w kontaktach interpersonalnych
 • problemy emocjonalne

DOROŚLI

 • osoby doznające przemocy
 • sprawcy przemocy
 • osoby w kryzysie
 • osoby z zaburzeniami psychicznymi i emocjonalnymi

W nagłych przypadkach inne.

PSYCHOLOG – KAROLINA MAJEWSKA

DZIECI I MŁODZIEŻ od narodzin do 18 roku życia

 • problemy wychowawcze
 • wzmacnianie umiejętności społecznych
 • samookaleczenia, myśli samobójcze
 • poczucie wyobcowania
 • lęki niezogniskowane i zogniskowane
 • obniżony nastrój, gwałtowne zmiany nastroju
 • wybuchy złości
 • brak umiejętności regulacji emocji
 • wsparcie w procesie przechodzenia żałoby
 • mediacje rodzinne
 • osoby stosujące i doznające przemoc psychiczną, fizyczną i ekonomiczną

DOROŚLI

 • osoby w kryzysie (np. ze względu na utratę pracy, zakończenie związku itd.)
 • osoby stosujące i doznające przemoc psychiczną, fizyczną i ekonomiczną
 • wsparcie w procesie przechodzenia żałoby
 • osoby doznające problemów w relacji z innym człowiekiem, dzieckiem lub inną bliską osobą,
 • psychoedukacja w zakresie rozwoju dziecka w wieku 0-6 lat
 • wspieranie rodzin i chorych w procesie chorób neurodegeneracyjnych
 • obniżony nastrój, myśli rezygnacyjne
 • poczucie wyobcowania, brak umiejętności pogodzenia się z doświadczonym wydarzeniem

W nagłych przypadkach inne.

PSYCHOLOG – DAMIAN MARLĘGA

MŁODZIEŻ

od 12 roku życia

 • problemy emocjonalne i wychowawcze dzieci

DOROŚLI

 • osoby doznające przemocy
 • kryzys (żałoba, zdrada, rozwód, gwałt, utrata mienia i inne kryzysy życiowe),
 • osoby z zaburzeniami osobowości,
 • osoby z zaburzeniami psychicznymi

w nagłych przypadkach inne.

Category: Specjaliści

Obszar pracy z klientem:

DZIECI  I  MŁODZIEŻ

od 7r.ż do 18r.ż (do 20 spotkań)

 • zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i wieku młodzieńczym
 • zaburzenia emocjonalne rozpoczynające się w dzieciństwie
 • zaburzenia funkcjonowania społecznego rozpoczynające się w dzieciństwie lub w wieku młodzieńczym

DOROŚLI

(od 20 do 40 spotkań)

 • zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania
 • konsultacje par małżeńskich i rodzin ( do 12 spotkań)
 • osoby doznające przemocy
 • kryzys: zdrada,rozwód, strata, i inne kryzysy życiowe

w nagłych przypadkach inne

Category: Specjaliści

Obszar pracy z klientem:

 • osoby doznające przemocy
 • konsultacje wychowawcze
 • konsultacje pedagogiczne
 • prowadzenie warsztatów kompetencji wychowawczych dla Rodziców 
 • prowadzenie warsztatów umiejętności społecznych
 • współpraca ze szkołami
Category: Specjaliści

PRACOWNIK SOCJALNY – JOANNA ZIELIŃSKA

 • praca socjalna
 • osoby doznające przemocy
 • opieka nad hostelem
 • grupy wsparcia
 • prowadzenie warsztatów kompetencji wychowawczych dla Rodziców 

PRACOWNIK SOCJALNY – ALICJA KOWALSKA

 • praca socjalna
 • osoby doznające przemocy
 • opieka nad hostelem
 • magazyn żywnościowy i odzieżowy
Category: Specjaliści

M

Obszar pracy z klientem

 • osoby doznające przemocy
 • udzielanie wsparcia terapeutycznego
 • psychoedukacja
 • udzielanie pomocy wychowawczej rodzinom
 • prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej z dziećmi
Category: Specjaliści

Obszar pracy z klientem

 • porady prawne dla osób doświadczających przemocy
 • porady prawne dla osób w kryzysie – po uprzedniej konsultacji psychologicznej:
 • Rozwodowe:
 • pozew o rozwód, alimenty, ustalenie ojcostwa, miejsca pobytu dziecka, ustanowienie opieki nad dziećmi, ograniczenie władzy rodzicielskiej, alienacja rodzicielska
 • Strata/żałoba:
 • przyjęcie/odrzucenie spadku, zarządzanie majątkiem nieletniego, renta rodzinna
 • Karne:
 • art. 207 kk, wniosek o zakaz zbliżania się, naruszenie nietykalności, kazirodztwo, nękanie/stalking, gwałt/wymuszenie czynności seksualnych
 • Problemy wychowawcze:
 • ubezwłasnowolnienie częściowe lub całkowite, przymusowe leczenie odwykowe
 • Prawo pracy/utrata pracy:
 • sprostowania świadectwa pracy, odwołania od decyzji zwolnienia, mobbing, ustalenie stosunku pracy, odwołanie emerytalne/rentowe, inne dot. prawa pracy
Category: Specjaliści
 • konsultacje wstrzymane
Category: Specjaliści

Load More

Z pomocy udzielanej w ZOW klienci korzystają bezpłatnie.

Pomoc w postaci konsultacji specjalistów udzielana jest jedynie mieszkańcom powiatu mławskiego, za wyjątkiem osób doznających przemocy.

Można skontaktować się osobiście lub telefonicznie.

Placówka czynna jest całą dobę.

Porady specjalistyczne udzielane od poniedziałku do piątku

w godzinach: 7.00 – 19.00, po wcześniejszym umówieniu.

W strukturze Placówki działa Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie i Ośrodek Interwencji Kryzysowej.

 • konsultacje wstrzymane
Category: Specjaliści

Obszar pracy z klientem

 • porady prawne dla osób doświadczających przemocy
 • porady prawne dla osób w kryzysie – po uprzedniej konsultacji psychologicznej:
 • Rozwodowe:
 • pozew o rozwód, alimenty, ustalenie ojcostwa, miejsca pobytu dziecka, ustanowienie opieki nad dziećmi, ograniczenie władzy rodzicielskiej, alienacja rodzicielska
 • Strata/żałoba:
 • przyjęcie/odrzucenie spadku, zarządzanie majątkiem nieletniego, renta rodzinna
 • Karne:
 • art. 207 kk, wniosek o zakaz zbliżania się, naruszenie nietykalności, kazirodztwo, nękanie/stalking, gwałt/wymuszenie czynności seksualnych
 • Problemy wychowawcze:
 • ubezwłasnowolnienie częściowe lub całkowite, przymusowe leczenie odwykowe
 • Prawo pracy/utrata pracy:
 • sprostowania świadectwa pracy, odwołania od decyzji zwolnienia, mobbing, ustalenie stosunku pracy, odwołanie emerytalne/rentowe, inne dot. prawa pracy
Category: Specjaliści

M

Obszar pracy z klientem

 • osoby doznające przemocy
 • udzielanie wsparcia terapeutycznego
 • psychoedukacja
 • udzielanie pomocy wychowawczej rodzinom
 • prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej z dziećmi
Category: Specjaliści

PRACOWNIK SOCJALNY – JOANNA ZIELIŃSKA

 • praca socjalna
 • osoby doznające przemocy
 • opieka nad hostelem
 • grupy wsparcia
 • prowadzenie warsztatów kompetencji wychowawczych dla Rodziców 

PRACOWNIK SOCJALNY – ALICJA KOWALSKA

 • praca socjalna
 • osoby doznające przemocy
 • opieka nad hostelem
 • magazyn żywnościowy i odzieżowy
Category: Specjaliści

Obszar pracy z klientem:

 • osoby doznające przemocy
 • konsultacje wychowawcze
 • konsultacje pedagogiczne
 • prowadzenie warsztatów kompetencji wychowawczych dla Rodziców 
 • prowadzenie warsztatów umiejętności społecznych
 • współpraca ze szkołami
Category: Specjaliści

Obszar pracy z klientem:

DZIECI  I  MŁODZIEŻ

od 7r.ż do 18r.ż (do 20 spotkań)

 • zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i wieku młodzieńczym
 • zaburzenia emocjonalne rozpoczynające się w dzieciństwie
 • zaburzenia funkcjonowania społecznego rozpoczynające się w dzieciństwie lub w wieku młodzieńczym

DOROŚLI

(od 20 do 40 spotkań)

 • zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania
 • konsultacje par małżeńskich i rodzin ( do 12 spotkań)
 • osoby doznające przemocy
 • kryzys: zdrada,rozwód, strata, i inne kryzysy życiowe

w nagłych przypadkach inne

Category: Specjaliści

TERAPEUTA – PSYCHOLOG – Angelika Bąk

Obszar pracy z klientem:

DZIECI I MŁODZIEŻ

od 6 roku życia

 • problemy wychowawcze
 • osoby doznające przemocy
 • trudności w kontaktach interpersonalnych
 • problemy emocjonalne

DOROŚLI

 • osoby doznające przemocy
 • sprawcy przemocy
 • osoby w kryzysie
 • osoby z zaburzeniami psychicznymi i emocjonalnymi

W nagłych przypadkach inne.

PSYCHOLOG – KAROLINA MAJEWSKA

DZIECI I MŁODZIEŻ od narodzin do 18 roku życia

 • problemy wychowawcze
 • wzmacnianie umiejętności społecznych
 • samookaleczenia, myśli samobójcze
 • poczucie wyobcowania
 • lęki niezogniskowane i zogniskowane
 • obniżony nastrój, gwałtowne zmiany nastroju
 • wybuchy złości
 • brak umiejętności regulacji emocji
 • wsparcie w procesie przechodzenia żałoby
 • mediacje rodzinne
 • osoby stosujące i doznające przemoc psychiczną, fizyczną i ekonomiczną

DOROŚLI

 • osoby w kryzysie (np. ze względu na utratę pracy, zakończenie związku itd.)
 • osoby stosujące i doznające przemoc psychiczną, fizyczną i ekonomiczną
 • wsparcie w procesie przechodzenia żałoby
 • osoby doznające problemów w relacji z innym człowiekiem, dzieckiem lub inną bliską osobą,
 • psychoedukacja w zakresie rozwoju dziecka w wieku 0-6 lat
 • wspieranie rodzin i chorych w procesie chorób neurodegeneracyjnych
 • obniżony nastrój, myśli rezygnacyjne
 • poczucie wyobcowania, brak umiejętności pogodzenia się z doświadczonym wydarzeniem

W nagłych przypadkach inne.

PSYCHOLOG – DAMIAN MARLĘGA

MŁODZIEŻ

od 12 roku życia

 • problemy emocjonalne i wychowawcze dzieci

DOROŚLI

 • osoby doznające przemocy
 • kryzys (żałoba, zdrada, rozwód, gwałt, utrata mienia i inne kryzysy życiowe),
 • osoby z zaburzeniami osobowości,
 • osoby z zaburzeniami psychicznymi

w nagłych przypadkach inne.

Category: Specjaliści

Load More